Vi utför revisioner, upprättar årsbokslut och deklarationer, löpande bokföring, löner med mera - och vi skräddarsyr varje uppdrag efter kundens behov.

1. Ring oss
2. Berätta
3. Få offert
= Klara Siffror!

Alla är vi olika, och tur är väl det.

Annars hade det inte funnits behov av konsulter som tycker extra mycket om ordning och reda, och som verkligen älskar siffror. Genom att ha arbetat på bland annat Ernst & Young, PwC och Skatteverket har vi koll på de stora jättarnas processer och rutiner, men hjärtat närmare kunderna.

Vi är medlemmar i FARSRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Detta innebär bland annat att verksamheten blir kvalitetskontrollerad var femte år av FARSRS med krav på löpande vidareutbildning.