Regeringen och samarbetspartierna har tagit fram en rad olika krispaket med olika stöd till företag och anställda. Vi får många frågor och i det här nyhetsbrevet ska vi reda ut vad som gäller. I den här informationen redovisar vi samlat vad som gäller enligt de olika stödpaketen och informationen i de tidigare nyhetsbreven är uppdaterad och samlad på ett ställe. Nytt i den här informationen är främst beslut om omsättningsstöd och hyresstöd samt förslag att anstånd med skatteinbetalningar även ska kunna fås för januari 2021. Alla åtgärder är beslutade om inte annat särskilt framgår.

Denna information innehåller en sammanfattning kring vad som gäller för olika stödformer m.m. För företag i vissa branscher eller regioner/kommuner kan det finnas ytterligare stödformer som vi inte tar upp här. I olika konkreta situationer kan det finnas detaljerade regler att ta hänsyn till eller begränsningar som påverkar olika handlingsalternativ. Kontakta oss gärna för mer konkret rådgivning.

Länk till pdf: Corona-uppdaterad-210306.pdf

Kontakta oss