Många förändringar är på gång och ännu fler förslag diskuteras vad gäller fordonsbeskattning just nu. En del förslag genomförs och annat inte. Här kommer därför en summering av hur det ser ut nu.

Drivmedelsbeskattning

Energiskatterna sänks med 180 öre per liter bensin och diesel mellan den 1 maj och 30 september. Regeringen har, efter uppmaning från riksdagen, ansökt om att få sänka energiskatterna ytterligare. Denna ansökan behandlas nu av EU.

Fordonsskatter

Reglerna om fordonsskatter ändras från den 1 juni för nyregistrerade bilar. Ändringen innebär att gränserna för förhöjd fordonsskatt baserat på koldioxidutsläpp sänks. Enligt de nya reglerna är skatten 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut mellan 75 och 125 gram och 132 kr per gram koldioxid för utsläpp utöver 125 gram. För fordon som registreras före den 1 juni gäller nuvarande gränser som är 90 gram respektive 130 gram.

Tjänstebilar

Reglerna för nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar ändras den 1 juli. De nya reglerna innebär att förmånsvärden reduceras med fasta belopp, dock högst 50 % av nybilspriset. Beloppen är följande:

  • El och vätgasdrivna fordon: 350 000 kr
  • Laddhybrider (laddas via elnätet) 140 000 kr
  • Gasdrivna (CNG) fordon 100 000 kr.

Detta innebär att efter den 1 juli får elhybrider (saknar laddmöjligheter via elnätet) och etanoldrivna fordon inte något reducerat förmånsvärde.

Resor till och från arbetet

Regler om resor till och från arbetet ändras från den 1 januari 2023. Det nuvarande systemet som bygger på bl.a. färdmedel och tidsvinster ersätts med ett system som är avståndsbaserat. Reglerna innebär att om avståndet överstiger ett visst antal kilometer får man reseavdrag oavsett färdmedel och tidsvinst. Reseavdrag fås om resan enkel väg överstiger 15 km, i storstadsområdena gäller i stället 30 km eftersom kollektivtrafiken är mer utbyggd.

Enligt regeringens proposition föreslås reseavdraget bli 50 öre per kilometer över 15 respektive 30 km, detta kan komma att ändras och det finns ett förslag om att ersättningen i stället ska bli 80 öre per kilometer. För personer med långa pendlingsavstånd finns en övre gräns för hur stort avstånd man kan få reseavdrag för. Den övre gränsen är 80 kilometer, men den föreslås höjas till 120 kilometer. Reseavdraget kommer i fortsättningen att vara i form av en skattereduktion och inte som ett avdrag från inkomst av tjänst.

Körning i tjänsten

Regeringen föreslår att den skattefria ersättningen vid körning i tjänsten höjs från 18.50 per mil till 25 kr per mil. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. För den som har tjänstebil och betalar drivmedel själv föreslås nuvarande skattefria belopp både höjas och sänkas. För rena elbilar föreslås ersättningen sänkas till 6 kr per mil. För bensin- och dieseldrivna bilar föreslås ersättningen höjas till 12 kr per mil.