I boksluten för 2021 gäller tillfälligt lägre beviskrav för vissa obetalda kundfakturor. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på.

När bokslutet görs måste alla gamla obetalda kundfakturor värderas. Olika regler gäller för redovisning, inkomstskatt och moms. Redovisningsreglerna i bokslutet innebär att en kundfaktura inte får tas upp till högre belopp än det belopp som kunden förvänta betala. Är detta belopp lägre än fakturabeloppet måste en nedskrivning ske i bokslutet.

Skattemässigt gäller andra regler. Normalt gäller för avdrag får ske om det är en konstaterad förlust, t.ex. genom att kundföretaget gått i konkurs eller vid ackord. I inkomstdeklarationen får avdrag även göras om företaget kan visa att det är sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov. Ett tecken på detta kan vara att företaget gjort flera aktiva indrivningsåtgärder utan att få betalt. Normalt krävs att företaget lämnat den obetalda kundfordran till inkasso eller riktat ett betalningsföreläggande utan att det fått effekt.

Momsmässigt gäller ännu strängare regler för att få tillbaka utgående moms på kundfakturor. Avdrag medges endast när det är fråga om konstaterade kundförluster. Men i boksluten som görs för kalenderåren 2021 gäller tillfälligt lägre beviskrav för fakturor till andra företag som är daterade mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2021 och där förfallodagen passerats med minst tre månader. Nu räcker det att säljaren har skickat en skriftlig betalningspåminnelse som inte lett till betalning för att momsen ska återfås. Det är därför ett tillfälle att få tillbaka moms på osäkra kundfordringar.

Kontakta oss