Få hjälp med Deklaration, Bokslut & Årsredovisning i Västerås:

Strukturerat och professionellt

Har vi på Klara Siffror AB i Västerås hjälpt dig på resans gång så handlar deklarationen, bokslutet och årsredovisningen mest om att knyta ihop säcken. Vi har hållit koll under året och rapporterat till dig löpande och sammanfattar det här strukturerat och professionellt.

För många företag finns fler intressenter för årsredovisningen, därmed kan det finnas en större anledning att berätta mer än det som krävs enligt lag. För vissa fungerar årsredovisningen som ett viktigt underlag vid upphandlingar m m.

Den här tjänsten hör också till de som fungerar jättebra att få hjälp med separat. Har ni skött bokföringen själva eller fått hjälp på annat sätt så kommer vi in först här, och kan då hjälpa till att få det sista delarna klara, dra slutsatser och rapportera det vi ser har affärsnytta framåt.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Klara Siffror AB i Västerås får du:

  • Struktur – ordning och reda
  • Lönsamma arbetsrutiner
  • Proffsig dokumentation
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

LR Online: Smart och flexibelt

Med LR Online har du också alltid tillgång till redovisning, viktig administration och företagets ekonomi online – oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resande fot. Dessutom har du även tillgång till ditt arkiv där du kan spara årsredovisningar och beslutsdokumentation.

  • Du bestämmer själv vem som ska göra vilka arbetsuppgifter.
  • Du slipper programinstallationer och uppdateringar på egen utrustning.
  • Du kan vara trygg – säkerhetskopiering sker automatiskt.
  • Du kan enkelt integrera LR Online med andra digitala tjänster.
  • Du sparar tid!

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Klara Siffror AB i Västerås kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss